• Bảng viết bút dạ mới 95%

  • Xuất xứ: Liên hệ
  • Kích thước: Có 3 loại kích thước
  • Bảo hành: Liên hệ
  • Mới: 95%
  • Giá bán: Hết Hàng
  • Kho hàng: Hết Hàng

Thanh lý bảng viết bút dạ hình thức mới 95%
Có 3 loại kích thước. 

1. Kt 200x120cm giá 600k
2. Kt 160x120cm giá 500k
3. Kt 120x80cm giá 350k

Bình luận