Bộ bàn ghế quốc đào cột 8 gỗ gụ ta
  • Bộ bàn ghế quốc đào cột 8 gỗ gụ ta 6 món

  • Xuất xứ: Liên hệ
  • Kích thước: Đang cập nhật
  • Bảo hành: Liên hệ
  • Mới: 90%
  • Giá bán: 17.500.000đ
  • Kho hàng: 1

Bộ bàn ghế quốc đào cột 8 gỗ gụ gồm 6 món. 1 ghế dài 2 ghế đơn, 1 bàn, 2 đôn.
Bộ bàn ghế được ghệ nhân Đồng Kỵ đóng năm 2005 rất kỹ, trắc chắn. 100% gỗ gụ.
Mua hàng liên hệ ngay 0989.12.14.14

Bộ bàn ghế quốc đào cột 8 gỗ gụ ta
Bộ bàn ghế quốc đào cột 8 gỗ gụ ta
Bộ bàn ghế quốc đào cột 8 gỗ gụ ta
Bộ bàn ghế quốc đào cột 8 gỗ gụ ta
Bộ bàn ghế quốc đào cột 8 gỗ gụ ta
Bộ bàn ghế quốc đào cột 8 gỗ gụ ta
Bộ bàn ghế quốc đào cột 8 gỗ gụ ta
Bộ bàn ghế quốc đào cột 8 gỗ gụ ta
Bộ bàn ghế quốc đào cột 8 gỗ gụ ta
Bộ bàn ghế quốc đào cột 8 gỗ gụ ta
Bộ bàn ghế quốc đào cột 8 gỗ gụ ta
Bộ bàn ghế quốc đào cột 8 gỗ gụ ta

Bình luận