• Bảng kính viết bút dạ mới 95%

  • Xuất xứ: Liên hệ
  • Kích thước: 120x160 cm
  • Bảo hành: 1 tháng
  • Mới: 95%
  • Giá bán: Hết Hàng
  • Kho hàng: Hết Hàng

Thanh lý bảng kính viết bút dạ mới đên 95%, kích thước 120×160 cm
Bảo hành 1 tháng

Bình luận