Bộ bàn ghế ăn gỗ hương đỏ xịn
  • Bộ bàn ghế ăn gỗ hương đỏ xịn

  • Xuất xứ: Đồng Kỵ
  • Kích thước: 180x90cm
  • Bảo hành: Liên hệ
  • Mới: 90%
  • Giá bán: 24.500.000đ
  • Kho hàng: 1

Bộ bàn ghế ăn 8 ghế, 1 bàn gỗ hương đỏ lào xịn. Được chủ nhân đặt đóng bên Đồng Kỵ rất kỹ, chọn từng thanh gỗ. Đóng chắc chắn. Nói đến gỗ hương đỏ Lào là nhất. Mời các bác qua kho xem thực tế mới biết được chất e bộ ghế.
KÍch thước bàn 180x90cm

 

Bộ bàn ghế ăn gỗ hương đỏ xịn
Bộ bàn ghế ăn gỗ hương đỏ xịn

Bình luận