Bộ bàn ghế triện gỗ hương đỏ Lào
  • Bộ bàn ghế triện gỗ hương đỏ Lào 6 món

  • Xuất xứ: Liên hệ
  • Kích thước: Đang cập nhật
  • Bảo hành: Liên hệ
  • Mới: 90%
  • Giá bán: 29.000.000đ
  • Kho hàng: 1

Bộ bàn ghế triện 100% gỗ hương đỏ Lào. Gồm 6 món. 1 đoản dài. 2 ghế đơn, 1 bàn, 2 đôn. Được nghệ nhân Đồng kỵ đóng năm 2012 chắc chắn kỹ gỗ tuyệt đối ko rác nứt, vỡ. Nguyên bản 100% chưa mông má, sửa chữa.

Bộ bàn ghế triện gỗ hương đỏ Lào
Bộ bàn ghế triện gỗ hương đỏ Lào
Bộ bàn ghế triện gỗ hương đỏ Lào
Bộ bàn ghế triện gỗ hương đỏ Lào
Bộ bàn ghế triện gỗ hương đỏ Lào
Bộ bàn ghế triện gỗ hương đỏ Lào
Bộ bàn ghế triện gỗ hương đỏ Lào
Bộ bàn ghế triện gỗ hương đỏ Lào
Bộ bàn ghế triện gỗ hương đỏ Lào
Bộ bàn ghế triện gỗ hương đỏ Lào

Bình luận