Tủ quần áo thời bao cấp gỗ cẩm lai và gõ đỏ
  • Tủ quần áo thời bao cấp gỗ cẩm lai và gõ đỏ

  • Xuất xứ: Liên hệ
  • Kích thước: 140x1905x60 cm
  • Bảo hành: Liên hệ
  • Mới: 70%
  • Giá bán: 3.200.000đ
  • Kho hàng: 1

Tủ quần áo thời bao cấp gỗ cẩm lai và gõ đỏ kích thước 140x1905x60 cm giá tốt chỉ có tại Nội Thất Cũ Phong Thủy

Tủ quần áo thời bao cấp gỗ cẩm lai và gõ đỏ
Tủ quần áo thời bao cấp gỗ cẩm lai và gõ đỏ
Tủ quần áo thời bao cấp gỗ cẩm lai và gõ đỏ
Tủ quần áo thời bao cấp gỗ cẩm lai và gõ đỏ
Tủ quần áo thời bao cấp gỗ cẩm lai và gõ đỏ
Tủ quần áo thời bao cấp gỗ cẩm lai và gõ đỏ
Tủ quần áo thời bao cấp gỗ cẩm lai và gõ đỏ
Tủ quần áo thời bao cấp gỗ cẩm lai và gõ đỏ

Bình luận